zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atropine sulfaat CF 0,25 mg/ml, injectievloeistof

Registratienummer

RVG 50080

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATROPINESULFAAT-1-WATER

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZWAVELZUUR (E 513)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)