zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atracurium-hameln 10 mg/ml, oplossing voor injectie en infusie

Registratienummer

RVG 26792

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie, Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATRACURIUM DIBESILAAT

Hulpstof(fen)

BENZEENSULFONZUUR
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)