zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atovaquon/Proguanil HCl Sandoz 62,5 mg/25 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 111782

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATOVAQUON
PROGUANILHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
PROGUANIL

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLOXAMEER 188
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)