zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atorvastatine Jacobsen 80 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 107429

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATORVASTATINE CALCIUM 0-WATER
SAMENSTELLING
ATORVASTATINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROLOSE (E 463)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POLYVINYLALCOHOL (E1203)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)