zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atorvastatine (als calcium) Actavis 80 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 110626

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATORVASTATINE CALCIUM 3-WATER
SAMENSTELLING
ATORVASTATINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLDIBEHENAAT
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMCARBONAAT 0-WATER (E 500 (I))
POVIDON K 30 (E 1201)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)