zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing

Registratienummer

RVG 31994

Farmaceutische vorm

Aërosol, oplossing

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER
SAMENSTELLING
FORMOTEROL

Hulpstof(fen)

ETHANOL
NORFLURAAN
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)