zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol Sandoz 25 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 20205

Farmaceutische vorm

Omhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL

Hulpstof(fen)

HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAGNESIUMSUBCARBONAAT (E 504 II)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)