zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol Apotex 50 mg, omhulde tabletten

Registratienummer

RVG 17286

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL

Hulpstof(fen)

CARNAUBAWAS (E 903)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GELATINE
GELE OF WITTE WAS (E901)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
SCHELLAK (E 904)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)