zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol/Chloortalidon Sandoz 50/12,5, filmomhulde tabletten 50/12,5 mg

Registratienummer

RVG 15842

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL
CHLOORTALIDON

Hulpstof(fen)

GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 6000
MAGNESIUMCARBONAAT, ZWAAR (E 504 (II))
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)