zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atenolol/Chloortalidon 50/12,5 PCH, tabletten 50/12,5 mg

Registratienummer

RVG 15855

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ATENOLOL
CHLOORTALIDON

Hulpstof(fen)

GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAGNESIUMSUBCARBONAAT (E 504 II)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)