zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atacand Plus 8/12,5, tabletten 8/12,5 mg

Registratienummer

RVG 23317

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CANDESARTANCILEXETIL
HYDROCHLOORTHIAZIDE

Hulpstof(fen)

CARMELLOSE CALCIUM (E 466)
HYPROLOSE (E 463)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
POLYETHYLEENGLYCOL

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)