zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Atacand Plus 16/12,5, tabletten 16/12,5 mg

Registratienummer

RVG 24995

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CANDESARTANCILEXETIL
HYDROCHLOORTHIAZIDE

Hulpstof(fen)

CARMELLOSE CALCIUM (E 466)
HYPROLOSE (E 463)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD-BRUIN (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
POLYETHYLEENGLYCOL

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)