zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Assieme Turbuhaler 200/6, inhalatiepoeder 200/6 µg/dosis

Registratienummer

RVG 34538//25887

Farmaceutische vorm

Inhalatiepoeder

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

BUDESONIDE
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)