zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Asacol 2 g/50 g klysma, suspensie voor rectaal gebruik

Registratienummer

RVG 15849

Farmaceutische vorm

Suspensie voor rectaal gebruik

Toedieningsweg

Rectaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

MESALAZINE

Hulpstof(fen)

BENZOƋZUUR (E 210)
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TITAANDIOXIDE (E 171)
WATER, GEZUIVERD
XANTHAANGOM (E 415)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)