zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Armunia 28, filmomhulde tabletten 0,02 mg/3 mg

Registratienummer

RVG 107871

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DROSPIRENON
ETHINYLESTRADIOL

Hulpstof(fen)

CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 0-WATER
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD
POVIDON K 30 (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)