zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Arganova Multidose 100 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 107000

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ARGATROBAN 1-WATER
SAMENSTELLING
ARGATROBAN 0-WATER

Hulpstof(fen)

ETHANOL
SORBITOL (D-)(E 420)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)