zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline CF, poeder voor injectievloeistof 125, 250, 500 mg en 1 g

Registratienummer

RVG 57326

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie, Poeder voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intramusculair gebruik, Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE NATRIUM
AMOXICILLINE 0-WATER
AMOXICILLINE NATRIUM
AMOXICILLINE 0-WATER
AMOXICILLINE NATRIUM
AMOXICILLINE 0-WATER
AMOXICILLINE NATRIUM
AMOXICILLINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

GEEN HULPSTOFFEN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)