zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline CF 500 mg, capsules

Registratienummer

RVG 55287

Farmaceutische vorm

Capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

ERYTHROSINE (E 127)
GELATINE
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)