zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline Aurobindo 250 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Registratienummer

RVG 106883

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik, Intramusculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE NATRIUM
SAMENSTELLING
AMOXICILLINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

GEEN HULPSTOFFEN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)