zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline Aurobindo 2000 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 106886

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE NATRIUM
SAMENSTELLING
AMOXICILLINE 0-WATER

Hulpstof(fen)

GEEN HULPSTOFFEN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)