zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Sandoz 875/125, filmomhulde tabletten 875 mg en 125 mg

Registratienummer

RVG 27141

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CETYLALCOHOL
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMLAURILSULFAAT
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)