zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Sandoz 500 mg/100 mg i.v., poeder voor oplossing voor injectie en infusie

Registratienummer

RVG 29678

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie, Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE NATRIUM
SAMENSTELLING
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
SAMENSTELLING
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)