zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Sandoz 1000 mg/200 mg i.v., poeder voor oplossing voor injectie en infusie

Registratienummer

RVG 28025

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE NATRIUM
SAMENSTELLING
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
SAMENSTELLING
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)