zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Mylan 500/125 mg, tabletten 500 mg + 125 mg

Registratienummer

RVG 24816

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POVIDON (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)