zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Disphar 875/125, tabletten 875 en 125 mg

Registratienummer

RVG 26616

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CHINOLINEGEEL (E 104)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MALTODEXTRINE
POLYETHYLEENGLYCOL
POVIDON (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROIDE NATRIUM 0-WATER (E 954)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)
VANILLESMAAKSTOF

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)