zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amoxicilline/Clavulaanzuur Disp 875 mg/ 125 mg PCH, dispergeerbare tabletten

Registratienummer

RVG 29475

Farmaceutische vorm

Dispergeerbare tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMOXICILLINE 3-WATER
AMOXICILLINE 0-WATER
KALIUMCLAVULANAAT
CLAVULAANZUUR

Hulpstof(fen)

CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
CELLULOSE, DISPERGEERBAAR
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
LEMON FLAVOUR 501050 AP0551 (RI)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MALTODEXTRINE
MANDARIN FLAVOUR 501428 P0551 (RI)
SACCHAROIDE (E 954)
TOCOPHEROLUM (HO)
VANILLINE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)