zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amlodipine Arrow 10 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 27345

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMLODIPINEMALEAAT
AMLODIPINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
LACTOSE 1-WATER
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
POVIDON K 90 (E 1201)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)