zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amitriptyline HCl Apotex 25 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 52187

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
CARNAUBAWAS (E 903)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CHINOLINEGEEL (E 104)
GELE OF WITTE WAS (E901)
GLYCEROLPALMITOSTEARAAT
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
POVIDON (E 1201)
SCHELLAK (E 904)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZONNEGEEL FCF (E 110)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)