zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amitriptyline HCl Actavis 25 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 110145

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
AMITRIPTYLINE

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
CARNAUBAWAS (E 903)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CHINOLINEGEEL ALUMINIUMLAK (E 104)
GLYCEROLPALMITOSTEARAAT
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 400
MACROGOL 4000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON (E 1201)
POVIDON K 25 (E 1201)
SCHELLAK (E 904)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
WITTE BIJENWAS (E 901)
ZONNEGEEL FCF (E 110)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)