zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aminoplasmal Paed 100 mg/ml, oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 110858

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACETYLCYSTEÏNE
ALANINE, L-
ARGININE, L-
ASPARAGINEZUUR, L
FENYLALANINE, (L-)
GLUTAMINEZUUR (L-) (+) (E 620)
GLYCINE (E 640)
HISTIDINE (L-)
ISOLEUCINE, (L-)
LEUCINE, (L-)
LYSINE (L-) 1-WATER
SAMENSTELLING
LYSINE, (L-)
METHIONINE, (L-)
N-ACETYLTYROSINE, (L-)
PROLINE, (L-)
SERINE, (L-)
TAURINE
THREONINE, (L-)
TRYPTOFAAN, (L-)
VALINE, (L-)
SAMENSTELLING
TYROSINE, (L-)

Hulpstof(fen)

CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
SAMENSTELLING
CYSTEÏNE (L-)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)