zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide 5/50 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 23568

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMILORIDE HYDROCHLORIDE-2-WATER
AMILORIDE HYDROCHLORIDE-0-WATER
HYDROCHLOORTHIAZIDE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CHINOLINEGEEL (E 104)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE (HYDRATE FORM UNKNOWN) (RI)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMCHLORIDE
POVIDON (E 1201)
TALK (E 553 B)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
ZONNEGEEL FCF (E 110)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)