zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide 2,5/25 PCH, tabletten 2,5/25 mg

Registratienummer

RVG 11803

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMILORIDE HYDROCHLORIDE-2-WATER
AMILORIDE HYDROCHLORIDE-0-WATER
HYDROCHLOORTHIAZIDE

Hulpstof(fen)

LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TARWEZETMEEL
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)