zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Amikacine Hospira 500 mg/2 ml oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 22424

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Intramusculair gebruik, Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

AMIKACINE SULFAAT
AMIKACINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER, GEZUIVERD
ZWAVELZUUR (E 513)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)