zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alvesco 40 Inhalator, aërosol, oplossing 40 microgram/dosis

Registratienummer

RVG 31631

Farmaceutische vorm

Aërosol, oplossing

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CICLESONIDE

Hulpstof(fen)

ETHANOL
NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)