zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alvesco 160 Inhalator, aërosol, oplossing 160 microgram/dosis

Registratienummer

RVG 31633

Farmaceutische vorm

Aërosol, oplossing

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CICLESONIDE

Hulpstof(fen)

ETHANOL
NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)