zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alprostadil PPD 200 microgram crème

Registratienummer

RVG 109909

Farmaceutische vorm

Crème

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALPROSTADIL

Hulpstof(fen)

DODECYL-2-N,N-DIMETHYLAMINOPROPIONAATHYDROCHLORIDE
ETHANOL
ETHYLLAURAAT
FOSFORZUUR (E 338)
GUAR GOM (E 412)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)