zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Allopurinol Apotex 100 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 52185

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALLOPURINOL

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GELATINE
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)