zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Allergopharma positieve priktest, oplossing voor huidpriktest 10 mg/ml

Registratienummer

RVG 16391

Farmaceutische vorm

Oplossing voor huidpriktest

Toedieningsweg

Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HISTAMINEDIHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

FENOL
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)