zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Allergopharma negatieve priktest, oplossing voor huidpriktest

Registratienummer

RVG 16392

Farmaceutische vorm

Oplossing voor huidpriktest

Toedieningsweg

Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NATRIUMCHLORIDE

Hulpstof(fen)

FENOL
GLYCEROL (E 422)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)