zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alkeran 50 mg Infuus, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 06690

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

MELFALANHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
MELFALAN

Hulpstof(fen)

ETHANOL 96 %
POVIDON K 12 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)