zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Alendroninezuur Aurobindo 10 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 103205

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NATRIUMALENDRONAAT 3-WATER
SAMENSTELLING
ALENDRONINEZUUR

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)