zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aldireca 16 mg tabletten

Registratienummer

RVG 110078

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CANDESARTANCILEXETIL

Hulpstof(fen)

DIETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHER
HYPROLOSE (E 463)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)