zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Albunorm 20% oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 102629

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HUMAAN SERUMALBUMINE

Hulpstof(fen)

CAPRYLIC ACID (E 570) (RI)
KALIUM (K+)
N-ACETYL-D,L-TRYPTOFAAN
NATRIUM (NA+)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)