zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Albuman 200 g/l oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 103595

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HUMAAN ALBUMINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SODIUM CAPRYLATE (E 470A) (RI)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)