zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Airomir 200 Inhalator, aërosol suspensie 200 microgram per dosis

Registratienummer

RVG 28235

Farmaceutische vorm

Aërosol, suspensie

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SALBUTAMOL

Hulpstof(fen)

ETHANOL
NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)