zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aggrastat 0,05 mg/ml oplossing, oplossing voor intraveneuze infusie

Registratienummer

RVG 23381

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

TIROFIBAN HYDROCHLORIDE-1-WATER
TIROFIBAN

Hulpstof(fen)

CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)