zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Acupril 10, tabletten 10 mg

Registratienummer

RVG 13602

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

QUINAPRILHYDROCHLORIDE 0-WATER
QUINAPRIL

Hulpstof(fen)

CANDELILLAWAS (E 902)
CROSPOVIDON (E 1202)
GELATINE
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAGNESIUMSUBCARBONAAT (E 504 II)
POLYETHYLEENGLYCOL
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)