zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Act-Hib, poeder voor injectievloeistof 10 microgram

Registratienummer

RVG 17508

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE GECONJUGEERD AAN TETANUS TOXOÏD (PRP-T)

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
SACCHAROSE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TROMETAMOL
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)