zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aciclovir 50 PCH, crème 50 mg/g

Registratienummer

RVG 22124=21247

Farmaceutische vorm

Crème

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 september 2007]

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACICLOVIR

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)