zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Abstral 100 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Registratienummer

RVG 108843

Farmaceutische vorm

Tablet voor sublinguaal gebruik

Toedieningsweg

Sublinguaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FENTANYLDIWATERSTOFCITRAAT
SAMENSTELLING
FENTANYL

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)